Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o vylúčení účastníka konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 11.08.2017 – 27.08.2017
Značka: 6348/35618/2017/STA/Zub
Popis: "Apartmánové domy na ul. Fraňa Kráľa 8, 10 a 14, Bratislava"
Prílohy: