Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 11.08.2017 – 27.08.2017
Značka: 8457/35605/2017/STA/Hla
Popis: "Radvanská ul. č. 1, Bratislava"
Prílohy: