Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 11.08.2017 – 28.12.2017
Značka: 9192/35056/2017/STA/Mys
Popis: "Oznámenie o začatí kolaudačného konania časti stavby Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel celok Žižkova Bratislava"
Prílohy: