Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 11.08.2017 – 27.08.2017
Značka: 8174/35530/2017/STA/Mys
Popis: "Informácia o nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia č.8174/28359/2017/STA/Mys/K113 - Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava"
Prílohy: