Úradná tabuľa


Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie k odvolaniu podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb.

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 11.08.2017 – 27.08.2017
Značka: MAGS SSU 50294/2017/363754-4/Hu
Popis: "Oprava električkovej trate na Špitálskej ul."
Prílohy: