Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.09.2017 – 2.10.2017
Značka: 39530
Popis: "Juraj Mašura"
Prílohy: