Úradná tabuľa


Rozhodnutie

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 12.09.2017 – 27.09.2017
Značka: 6110/38145/2017/STA/Grm-G/74
Popis: "Rekonštrukcia bytu č. 6 a prístavba balkónu Paulínyho 1"
Prílohy: