Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 13.09.2017 – 2.10.2017
Značka: 39645
Popis: "Rudolf Paiš"
Prílohy: