Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 12.10.2017 – 28.12.2017
Značka: 9905/43708/2017/STA/Mys
Popis: "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií Karadžičova Továrenská, Chalúpkova, Bratislava"
Prílohy: