Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 12.10.2017 – 30.10.2017
Značka: 10203/43819/2017/STA/Kno
Popis: "Bytový dom Bezručova 1 - Gajova 9 - Grösslingová 20"
Prílohy: