Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 12.10.2017 – 30.10.2017
Značka: 7956/43609/2017/STA/Kno
Popis: "Dunajská 18, bytový dom Dunajská 18 - Grösslingová 23"
Prílohy: