Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 12.10.2017 – 30.10.2017
Značka: 10301/43655/2017/STA/Grm
Popis: "nebytový priestor č. 47 a č. 48, prízemie, BD - Gaštan, Drotárska cesta 68"
Prílohy: