Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 12.10.2017 – 30.10.2017
Značka: 10202/43778/2017/STA/Kno
Popis: "Bytový dom Záhradnícka č. 4-6-8 - zateplenie"
Prílohy: