Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.10.2017 – 30.10.2017
Značka: 44071
Popis: "Dušan Šuhajda"
Prílohy: