Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 16.10.2017 – 7.12.2017
Značka: 8839/42255/2017/STA/Mys/H-100
Popis: "Kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania časti stavby - Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava"
Prílohy: