Úradná tabuľa


Kolaudačné rozhodnutie

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 14.11.2017 – 29.11.2017
Značka: 9697/46761/2017/STA/Mys/H-110
Popis: "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava"
Prílohy: