Úradná tabuľa


Rozhodnutie

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 14.11.2017 – 29.11.2017
Značka: 7500/41620/2017/STA/Grm
Popis: "zmena dokončenej stavby Garáž - Medená 35"
Prílohy: