Úradná tabuľa


Dražobná vyhláška

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 14.11.2017 – 11.12.2017
Značka: EX 1726/2013-38
Popis: "JUDr. Miroslav Šupa, súdny exekútor"
Prílohy: