Úradná tabuľa


Verejná vyhláška

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 6.12.2017 – 21.12.2017
Značka: OÚ-BA-OSZP3-2017/084862-2/MEN
Popis: "Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie"
Prílohy: