Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 6.12.2017 – 27.12.2017
Značka: 52395
Popis: "Karol Rehák"
Prílohy: