Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 7.12.2017 – 8.01.2018
Značka: 52603
Popis: "Mgr. Michal Haverčák"
Prílohy: