Úradná tabuľa


Rozhodnutie

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 7.12.2017 – 27.12.2017
Značka: 05889/2017/CDD-25
Popis: "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy"
Prílohy: