Úradná tabuľa


Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže

Sekcia: Zámery, verejné súťaže a dražby
Zverejnené: 7.12.2017 – 2.01.2018
Popis: "pozemok parc. č. 637/18 vo dvore na Beblavého ulici"
Prílohy: