Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.01.2018 – 29.01.2018
Značka: 1894
Popis: "Ing. Imrich Božík"
Prílohy: