Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.02.2018 – 1.03.2018
Značka: 7447
Popis: "František Terebeššy"
Prílohy: