Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 13.02.2018 – 4.03.2018
Značka: 7614
Popis: "Katarína Dedičová"
Prílohy: