Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 13.02.2018 – 4.03.2018
Značka: 7616
Popis: "Miroslav Haver"
Prílohy: