Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 13.02.2018 – 28.02.2018
Značka: 5463/7029/2018/STA/Kno
Popis: "Iný nebytový priestor č. 1156 na 16. nadzemnom podlaží (15. poschodí), Landererova 8"
Prílohy: