Úradná tabuľa


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 14.02.2018 – 15.03.2018
Značka: A 03/2018
Popis: "Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o."
Prílohy: