Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 14.02.2018 – 5.03.2018
Značka: 7790
Popis: "Roman Golej"
Prílohy: