Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.03.2018 – 2.04.2018
Značka: 11821
Popis: "Jozef Zahradník"
Prílohy: