Úradná tabuľa


Kolaudačné rozhodnutie

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 13.03.2018 – 28.03.2018
Značka: 3180/8795/2017/STA/Gal/H-14
Popis: "Obnova bytového domu Mozartova 17-19"
Prílohy: