Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 13.03.2018 – 2.04.2018
Značka: 11898
Popis: "Oľga Hudáková"
Prílohy: