Úradná tabuľa


Rozhodnutie

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 16.04.2018 – 1.05.2018
Značka: 11201/2018/SV/27648
Popis: "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy"
Prílohy: