Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 16.04.2018 – 1.05.2018
Značka: 6560/16168/2018/STA/Grm
Popis: "Obnova bytového domu Medená 24 v Bratislave"
Prílohy: