Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 16.04.2018 – 3.05.2018
Značka: 16999
Popis: "František Dornai"
Prílohy: