Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 16.04.2018 – 1.05.2018
Značka: 6558/16570/2018/STA/Kil
Popis: "Nadstavba a prístavba objektu - bytový dom na Konventnej ulici č. 5, Bratislava"
Prílohy: