Úradná tabuľa


Opätovné oznámenie o začatí územného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 16.04.2018 – 1.05.2018
Značka: 1852/15744/2018/STA/Kam
Popis: "Nadstavba bytového domu Šancová 78, Bratislava"
Prílohy: