Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 16.05.2018 – 14.06.2018
Značka: 21936
Popis: "Mária Kroščenová"
Prílohy: