Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o proteste prokurátora

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 16.05.2018 – 31.05.2018
Značka: 7213/21734/2018/STA/Grm
Popis: "prestavba garáží vo dvore Mariánska 9"
Prílohy: