Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 16.05.2018 – 21.08.2018
Značka: 5967/20076/2018/STA/Mys/H-41
Popis: "RIVER PARK, nebytový priestor č. P059 na 1. a 2. NP"
Prílohy: