Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí správneho konania

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 13.06.2018 – 28.06.2018
Značka: MAGS OD 43413/2018-250128
Popis: "vo veci vydania povolenia na výrub 2 drevín cestnej zelene, ulica K Železnej studienke"
Prílohy: