Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 13.06.2018 – 2.07.2018
Značka: 26791
Popis: "Jozef Bařica"
Prílohy: