Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 14.06.2018 – 2.07.2018
Značka: 7383/24590/2018/STA/Mys
Popis: "Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"
Prílohy: