Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí územného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 14.06.2018 – 2.07.2018
Značka: 7810/26373/2018/STA/Kam
Popis: "Novostavba rodinného domu na Čajakovej 17, Bratislava"
Prílohy: