Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 14.06.2018 – 2.07.2018
Značka: 27121
Popis: "Ján Pokoš"
Prílohy: