Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 11.07.2018 – 30.07.2018
Značka: 30778
Popis: "Giuseppina Bergamasco"
Prílohy: