Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 11.07.2018 – 30.07.2018
Značka: 30791
Popis: "JUDr. Ladislav Majerský"
Prílohy: