Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.07.2018 – 30.07.2018
Značka: 31076
Popis: "Marek Holeša"
Prílohy: