Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.07.2018 – 13.08.2018
Značka: 31080
Popis: "Dušan Stehlík"
Prílohy: